Wacław Bogdan Iszkowski

[1949-]
Dr inż. informatyk, menedżer, działacz gospodarczy
Życie prywatne

Wacław Bogdan rodzi się we wrzesniu 1949 w Gliwicach. Ojciec Jan jest mgr (dr od 1970)  ekonomii i urzędnikiem w Min. Chemii, a następnie w GUSie. Matka Barbara z domu Niewiadomska, z wykształcenia ekonomistka zajmuje się domem. W 1952 rodzina przenosi się z Gliwic do Warszawy. Wacław ma o 4 lata młodszą siostrę Annę - mgr inż. informatyki, zamężną, mieszkającą od 1985 w Kanadzie.

W 1973 żeni się z Ewą z domu Śledziewska - małżeństwo trwa 5 miesięcy.

W 1974 żeni się z Małgorzatą z domu Kalinowska - mgr (dr od 1980) inż. informatyki. Mają syna Krzysztofa - dr socjologii, obecnie pracującego w Komisji Europejskiej.

Po przejściu na emeryturę w 2016, zajmuje się pisaniem esejów informatycznych oraz kroniki rodzinnej na swojej stronie internetowej. Opracowuje też wpisy do Wikipedii z historii informatyki oraz historii lotnictwa bombowego w Anglii w IIWŚ, mając status redaktora Wikipedii.Jest wydawcą książek - wspomnień Stefanii Kowickiej oraz Jerzego Iszkowskiego.

Od kwietnia 2019 jest członkiem Zespołu Terminologii Informatycznej przy Radzie Języka Polskiego PAN.

Od czerwca 2020 jest Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 

Wykształcenie

Wacław od 1955 uczęszcza do szkoły podstawowej nr 61 na Ochocie. Od 1962 uczy się w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja. Po maturze w 1967 zdaje na studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które kończy w 1972 z tytułem mgr inż. automatyk, specjalizacja maszyny matematyczne. W wyróżnionej pracy dyplomowej (pisanej wspólnie z Markiem Manieckim) opracowują i  implementują interpreter języka BASIC na komputer Odra-1204. Przed obroną pracy dyplomowej odbywa 6-tygodniowy staż w firmie Mettler w Greifensee koło Zurichu w Szwajcarii.

W 1978 za pracę O pewnej metodzie implementacji Języka Opisu Systemów JOS (pisaną wspólnie z Markiem Manieckim) otrzymuje z wyróżnieniem tytuł doktora nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Pracą tą w latach 80-tych jest zainteresowana pewna instytucja w ZSRS oraz uniwersytet w  Louisjanie  w USA, z powodu podobieństwa do języka ADA, opublikowanego oficjalnie jako standard MInisterstwa Obrony USA w grudniu 1980 roku. W obu przypadkach, ze względu na sytuację polityczną nie dochodzi do dalszych kontaktów.

W okresie 1990-1999  uczestniczy w kilkunastu firmowych kursach szkoleniowych z marketingu, sprzedaży, innowacji prowadzonych przez amerykańskie korporacje.

Posługuje się dobrze językiem angielskim i poprawnie rosyjskim.  

Praca zawodowa

Od 1972 jest asystentem a od 1978 adiunktem w Instytucie Maszyn Matematycznych (od 1975 Informatyki). Prowadzi zajęcia z elektronicznej techniki obliczeniowej, nauki programowania oraz wprowadza nowe zajęcia ze struktur danych, systemów operacyjnych, programowania współbieżnego i jest opiekunem kilku prac magisterskich. Uczestniczy w pracach badawczych przy oprogramowaniu wieloprocesowego systemu operacyjnego dla minikomputera KRTM/UMC-20. Zajmuje się współbieżnością procesów oraz architekturą systemów operacyjnych.

W 1983 odbywa trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. W 1987 oraz w 1989 w ramach służbowej delegacji pracuje w firmie InterDesign i Tessel AB w Sztokholmie zajmując się wykonaniem systemu czasu rzeczywistego na komputer z Intelem 80386 oraz przetwarzaniem planów budynków w formacie A0 zeskanowanych w postaci rastrowej do ich wykorzystania do projektów architektonicznych w AutoCADzie.

Jeszcze w 1989 po powrocie do kraju rozpoczyna współpracę z Oracle Datenbank Systeme GmbH w Wiedniu, zostając przedstawicielem firmy Oracle w Polsce - bez biura i personelu.  Taka niesformalizowana współpraca, w początkach znaczących zmian ekonomicznych w Polsce trwa do pierwszego kwartału 1991. 

W 1991 kończy pracę w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i rozpoczyna  pracę w Digital Equipment Corporation Polska jako business development  oraz marketing manager. Po szkoleniach z organizacji sprzedaży, marketingu produktów oraz komunikacji korporacyjnej zajmuje się promocją i prezentacją produktów firmy na konferencjach oraz imprezach targowych. Jest inicjatorem uruchomienia firmowego miesięcznika "DECForum" (potem "DigitalForum"). Prowadzi też sprzedaż pierwszego w Polsce superkomputera CRAY MP (DEC był przedstawicielem firmy CRAY) do Centrum Superkomputerowego w Poznaniu. 

W 1994 (do 1999) uruchamia własną działalność gospodarczą pod nazwą "Iszkowski&ska". W ramach działalności prowadzi konsultacje dla firm, a od 1995 do 1996 jest Wiceprezesem i Dyrektorem Generalnym 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne sp. z o.o. prowadzącej projekty informatyczne oraz sprzedaż sprzętu cyfrowego. 

Od 1997 zostaje business development managerem  w firmie EDS  Poland zajmując się promocją rozwiązań outsourcingowych.  W latach 1999-2005 jest Doradcą Zarządu w spółce TP Internet przy wprowadzaniu usługi NEOSTRADA - dostępu do internetu.

Od 2005, wybierany co dwa lata,  zawodowo pełni funkcję Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). W 2016 roku przechodzi na emeryturę. Jest Ekspertem PIIT. 

Działalność w środowisku zawodowym

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) od  chwili jego założenia w 1981. W latach 1981-1987 jest członkiem i Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTI,a w latach 1987-1993 jest  członkiem Zarządu Głównego, pełniąc w drugiej kadencji funkcję Skarbnika PTI. Jest inicjatorem, organizatorem i PrzewodniczącymKongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003). Od 2000 jest członkiem Honorowym PTI.  Jest rzeczoznawcą PTI nr 028. Od 27 czerwca 2020 jest Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej PTI.

W 1993  na założycielskim zgromadzeniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  (PIIT) zostaje wybrany jej Prezesem, a następnie co dwa lata jest wybierany na kolejne kadencje do 2016. W latach 1995 - 2013 organizuje udział polskich firm na Targach CeBIT. Bierze aktywny udział we wszystkich istotnych dla biznesu teleinformatycznego działaniach w relacjach z rządem oraz parlamentem, Jest członkiem doradczych gremiów rządowych. Współpracuje z innymi izbami gospodarczymi. W latach 2012-2016 jest członkiem Prezydium Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego działającej przy NBP i ZBP . 

Z ramienia Izby jest członkiem Zarządu EICTA w latach 2004-2006, a następnie działa aktywnie w organizacji DIGITALEUROPE (wcześniej EICTA) w Brukseli. Uczestniczy  w pracach Komisji Europejskiej w przygotowaniu aktów prawnych dotyczących teleinformatyki przy wejściu Polski do Unii Europejskiej. W latach 2010-2012 jest członkiem Grupy Roboczej ISTAG przy DG INFO Komisji Europejskiej. w formowaniu programu ramowego Horizon 2020.

W latach 1995-1996 jest członkiem Rady Koordynacyjnej ds. teleinformatyki przy Radzie Ministrów. W latach 1996-2001 jest członkiem Rady Informatyki przy Premierze. Od 1999 do 2004 jest członkiem Zespołu T-11 w Komitecie Badań Naukowych.W latach 2004-2006 jest członkiem Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP.  W okresie 2005-2014 jest członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, a następnie przy Ministrze Cyfryzacji. W 2008 zostaje przewodniczącym Zespołu opracowującego założenia Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013.

W latach 2004-2019 jest członkiem Komitetu Informatyki PAN. 

Od 2020 jest członkiem Zespołu Terminologii Informatycznej przy Radzie Języka Polskiego.

Działalność społeczna

W latach 1965-1967 jest kwatermistrzem na obozach ZHP..

W latach 1967-1971 jest członkiem Rady Wydziałowej Elektroniki PW,  Zrzeszenia Studentów Polskich, gdzie w latach 1970-1971 pełni funkcję Prezesa Rady.

W lutym 1982 współorganizuje oraz zostaje Przewodniczącym Koła Przyjaciól Dzieci na diecie bezglutenowej przy Towarzystwie Przyjaciól Dzieci (TPD). Koło rozdziela odżywki bezglutenowe z darów, załatwia wyższe normy kartkowe, informuje w mediach o diecie, wspomaga uruchamianie produkcji żywności bezglutenowej. Do 1987 Koło obsługuje około 30 tys, rodzin z dziećmi mogącymi potrzebować takiej diety. Potem jeszcze w 1988 pomaga Kołu powtónie się zorganizować.

Publikacje

Od 2016 autor własnej strony internetowej:  www.iszkowski.eu

Od 2019 Redaktor Wikipedysta, wpisy dotyczące: informatyki, lotników bombowych, baz lotniczych PSP w II WŚ, cichociemmych, itp. 

Odznaczenia i nagrody
Aktualizacja: 2020.11.21
BIOGRAMY
dr inż. Wacław Iszkowski
FAKTY
1949.09 ur. w Warszawie
1967matura i rozpoczęcie studiów na Wydziale Elektroniki
1972 ukończenie studiów - mgr inż. automatyk, spec. maszyny matematyczne
1972asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych
1974.10.06ślub z Małgorzatą Iszkowską
1978uzyskanie tytułu dr nauk technicznych
1978.06 ur. syna Krzysztofa
1978-1991adiunkt w Instytucie Informatyki
1981zapis do PTI
1981-1991członek ZG PTI
1982-1986prezes Koła Przyjaciół Dzieci na diecie bezglutenowej
1987,1989praca w Tessel AB
1989-1991konsultant Oracle GmbH
1991-1994praca w Digital Equipment Polska
1993-2004prezes (społeczny) PIIT
1994-1996wiceprezes i dyr. generalny 2SI
1996-1999praca w EDS Polska
1999-2004praca w TP Internet
2004-2016prezes (zawodowy) PIIT
2004-2006członek EXB ECTA
2004-2019członek Komitetu Informatyki PAN
2010-2013członek WG ISTAG przy DGINFSO KE
2019-Redaktor Wikipedysta
04.2019-Członek Zespołu Terminologii Informatycznej RJP
06.2020-Wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI
Przed Wydziałem Elektroniki
w tle lista przyjętych w 1967
Superkomputer CRAY 1
w Londynie w 1984
Przed PDP-10 z 1968 roku
Biura DEC w 1991
Konferencja WTO
Seattle 1999
Na Radzie Informatyzacji w 2013
obok Min. Michał Boni