O zawodzie 70-lecie zbitki WBI

Nie ma zawodu INFORMATYK

data wpisu: 2017.04.23 | data publikacji: 2016.02.01

Po prawie 70-ciu latach rozwoju informatyki, przy istnieniu już nauczania kierunku informatyka na wielu uniwersyteckich wydziałach matematyki oraz kierunku inżyniera informatyka na wielu politechnicznych wydziałach elektroniki oraz im podobnych – w Polsce formalnie nie istnieje zawód informatyk. Czyli szacunkowo około 70-100 tys. absolwentów tego kierunku nie może się oficjalnie legitymować tym zawodem.

 Przegląd KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI (KZiS),będącej Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (poz. 1145) pokazuje, że opis zawodów związanych z teleinformatyką jest daleki od doskonałości i jest mało adekwatny do aktualnego obrazu z rynku pracy. Klasyfikacja nie uwzględnia wielu zawodów typu teleinformatycznego oraz nazwy wielu z nich są niepoprawne, a często wręcz mylące. Takie stwierdzenia są poważną krytyką KZiS, które zostało przyjęte w zeszłym roku – jak widać bez konsultacji z ekspertami oraz w oderwaniu od rzeczywistości. Co prawda Klasyfikacja ta musi być zgodna z ISCO-08 (z 2008 roku), ale też podkategorie były już opracowane w Polsce.

W Klasyfikacji nie ma podstawowego wyuczonego zawodu – Informatyka (ang. computer science) uzyskiwanego po uniwersyteckich studiach matematyczno-informatycznych. Wszystkie uniwersytety w Polsce prowadzą na wydziałach matematyki specjalność informatyka, wpisując ją do dyplomów. Również pozostałe specjalności mają wiele zajęć informatycznych.

W ISCO-08 właściwości zawodu informatyka są przypisane zawodowi Matematyka. Stąd trzeba uzupełnić opis grupy 2120 Matematycy, aktuariusze, statystycy i informatycy, dodając kategorię 212005 Informatyk i potraktować ją jako wyuczony zawód.

2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy i informatycy

Dla porządku warto wiedzieć, specjalność Bioinformatyka prowadzona na wydziałach matematyki wspólnie z wydziałami biologii, chemii oraz biotechnologii, a więc jest to zawód informatyczny z wiedzą biologiczną i biochemiczną ma w KZiS swój zawód 213109 Bioinformatyk

W Klasyfikacji (KZiS) nie ma też podstawowego wyuczonego zawodu – Inżyniera informatyka, który to tytuł jest uzyskiwany na praktycznie wszystkich uczelniach technicznych, przeważnie jako wyodrębniony kierunek na wydziałach elektroniki. Stąd zasadnym jest dodanie w grupie 2152 Inżynierowie elektronicy co najmniej kategorii 215205 Inżynier informatyk.

2152 Inżynierowie elektronicy

Drugim rozwiązaniem jest - w KZiS w grupie 2153 Inżynierowie telekomunikacji odnajdujemy zawód 215303 Inżynier teleinformatyk, szczególnie, że występuje tylko w polskim KZiS i według opisu „zajmuje się prowadzeniem diagnostyki i utrzymywaniem sieci teleinformatycznych; odpowiada za efektywne wykorzystanie zasobów systemów teleinformatycznych; podejmuje działania zmierzające do rozwoju i optymalizacji systemów teleinformatycznych; zapewnia doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych.”

Opis tego zawodu z czasem powinien obejmować więcej cech zawodu informatyka, gdyż właśnie ten zawód będzie w przyszłości wiodący w branży teleinformatycznej . W tym przypadku możemy zmodyfikować nazwę grupie 2153 Inżynierowie telekomunikacji na 2153 Inżynierowie teleinformatyki i tamże umieścić kategorię 215304 Inżynier informatyk

2153 Inżynierowie telekomunikacji i teleinformatyki

Jednakże najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie osobnej grupy, zawierającej różne kategorie zawodu informatyka w zgodzie aktualnymi tendencjami rozwoju tej dziedziny:

215X Informatycy

  • 215X001 Informatyk (uniwersytecki)
  • 215X002 Inżynier informatyk
  • 215X003 Informatyk ekonomista
  • 215X004 Programista
  • 215X005 Inżynier oprogramowania
  • 215X006 Inżynier systemów
  • 215X007Informatyk bezpieczeństwa systemów
  • 215X009 Informatycy gdzie indziej nie sklasyfikowani

Wymaga to jednak wystąpienia do MRPiSP (oraz do OSCE) w sprawie powołania w klasyfikacji OSCE-8 takiej osobnej grupy Informatycy.

Brak zawodu informatyka ma obecnie szczególne znaczenie w przypadku projektowania, implementacji, wdrożenia oraz eksploatacji bezpiecznych systemów teleinformatycznych odpornych na coraz większe zagrożenia atakami teleinformatycznymi. W tym bowiem przypadku, w odróżnieniu do opisanych poniżej specjalistów teleinformatyki, tylko w pełni profesjonalnie wykształceni informatycy są w stanie podołać tym coraz bardziej groźnym wyzwaniom.

Brak zawodu informatyk nie oznacza całkowitego braku zawodów, a raczej specjalności informatycznych. Warto jednak wiedzieć, że tymi specjalistami mogą też być osoby z innymi zawodami (wynikającymi z kierunków ukończonych studiów), którzy po nabyciu jakichś umiejętności informatycznych i zdobyciu certyfikatów zostają zatrudnieni do określonych zadań teleinformatycznych.

W dziale 25, a w tym wszystkie kategorie można przypisać teleinformatyce. Tutaj już pominę dyskusje terminologiczne i wiele braków, jak np. brak zawodu Programista, Kierownik projektu teleinformatycznego, Dokumentalista systemów teleinformatycznych, itp.

25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych teleinformatyki

 W KZiS istnieje też kilka kategorii techników zawierających grupy informatycznych zawodów technicznych. W zasadzie wszyscy z tej kategorii w jakimś stopniu wykonują zawód związany z teleinformatyką, gdyż obecnie systemy alarmowe oraz sterowania są głównie oparte na rozwiązaniach teleinformatycznych.

Podobnie aż przyjemnie popatrzeć na cały dział 35 Technicy informatycy, opisujący zawody teleinformatyczne (dlaczego nie ma takiego działu dla Inżynierów informatyków?). Ale też również tutaj konieczna byłaby aktualizacja i modyfikacja nazw niektórych z tych zawodów. W każdym razie ta i następne kategorie (z drobnymi uwagami) są związane z teleinformatyką.

35 Technik informatyk

Widać tutaj pewien bałagan pojęciowy. Operator sieci komputerowych i bezprzewodowych powinien być w tej samej kategorii. Tak naprawdę teraz mamy operatorów systemów teleinformatycznych oraz Operatorów sieci teleinformatycznych.

Tutaj też nazwa kategorii 3514 Technicy sieci internetowych nie bardzo się zgadza merytorycznie z nazwami zawodów podkategorii – obejmują one bowiem obsługę treści (kontentu) internetu, a nie samą sieć, bo jest obsługiwana w 3513.