Waclaw 70-lecie zbitki WBI

Sukces DECforum

data wpisu: 2017.03.29 | data publikacji: 1992.02.12

Szanowni Czytelnicy,

Mam ogromną przyjemność powitać Was, Drodzy Czytelnicy na łamach nowego pisma informatycznego. ten pierwszy numer kwartalnika, który trzymacie w ręku, jest początkiem nowej kategorii polskiej prasy informatycznej, prezentującej nową technologię komputerową – starszą siostrę mikrokomputerów. Oczywiście granica pomiędzy mikro- a minikomputerem się zaciera. Jednakże warto jest sponad klawiatury swojego peceta podnieść wzrok przynajmniej na chwilę, aby poznać świat zaawansowanej informatyki, stanowiącej podstawę nowoczesnej gospodarki, techniki i nauki.

DECforum jest pismem wydawanym w Polsce przez drugą co do wielkości w świecie firmę komputerową – Digital Equipment Corporation. Firma ta od ponad trzydziestu lat zajmuje się rozwojem, produkcją i usługami w sferze informatyki, oferując obecnie wszystko to, co jest najnowocześniejsze i najlepsze w tej dziedzinie. Oczywiście celem firmy jest odpowiednia prezentacja i promocja swoich produktów, tak aby były znane, zrozumiałe i akceptowane przez ich przyszłego użytkownika. Ale dla nas, polskiego zespołu oddziału Digitala, przygotowującego teksty do DECforum, równie ważnym jest ułatwienie zrozumienia nowoczesnej technologii rozwiązań sprzętowych i programowych, szczególnie tam gdzie dotychczas dominuje kultura pecetowa. (…)

Pierwszy numer DECforum z konieczności musieliśmy poświęcić na wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć, stale pojawiających się w opisach i prezentacjach naszych produktów. rozpoczynamy od wyjaśnienia ciągle jeszcze mało zrozumiałego pojęcia Systemów Otwartych. Zamieszczone tutaj artykuły są z konieczności wstępem do przyszłych pełniejszych opisów aplikacji, oprogramowania i sprzętu oferowanego przez Digital.

Prosimy o przejrzenie tego numeru DECforum i … zamówienie następnych.

Do ponownego spotkania na łamach DECforum

Wacław Iszkowski

I rzeczywiście pismo zyskało uznanie. Nakład 10000 egz. pierwszego numeru DECforum rozszedł się natychmiast. Wielu prosiło potem o dodruk lub nawet odbitki kserograficzne.

A sama definicja Systemu Otwartego – było ich wiele i sprowadzały się do realizacji zasady współpracy każdego systemu z każdym innym poprzez sieć (internetu wtedy jeszcze praktycznie nie było) z obowiązkiem standaryzacji i otwartej, powszechnie dostępnej specyfikacji sprzęgów systemowych (interface). Dyskusji o Systemach Otwartych było wiele – ale i tak jeden z dyrektorów jednego z banków, po prezentacji oferty Systemu Otwartego , stwierdził – System otwarty w banku, nigdy my będziemy używać tylko systemów zamkniętych i to dobrze zamkniętych.

No właśnie, kłaniał się tutaj język polski, dla którego OPEN SYSTEM to jak OTWARTE DRZWI. Dlatego też ja częściej używałem pojęcia System Otwartych Możliwości.

Kwartalnik: DECforum – potem DIGITALforum
Redaktor Naczelny: Jerzy Szyller
Redakcja merytoryczna: Wacław Iszkowski i zespół Digital Equipment Polska