Apel o stosowaniu terminu TELEINFORMATYKA

APEL do wszystkich opisujących nowe technologie w mowie i piśmie....
... zamiast niezrozumiałego dla wielu ICT ( I See Tea ) lub wymyślonego przez tłumaczy, polskiego TIK z czterema mutacjami rozwinięcia – technika, techniki, technologia, technologii … informacyjno-komunikacyjnych lub -telekomunikacyjnych (itp.) i często stosowanego we frazach typu – „rozwój technologii TIK” proponujemy i prosimy o używanie już od dawna znanego terminu

teleinformatyka

Oczywiście zamiast również mało zrozumiałego IT powinniśmy używać terminu informatyka.

Powyższy Apel poparł Komitet Informatyki PAN, Polskiej Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz został przychylnie przyjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Uzasadnienie: Żadna inna dziedzina techniki nie jest traktowana takim żargonem. W chemii, mechanice, energetyce – pomimo zwalczania języka polskiego przez zaborców – udało się wprowadzić polskie nazewnictwo: tlen , nakrętka, prąd, napięcie,…

Również w początkach rozwoju elektronicznych maszyn matematycznych wprowadzono wiele polskich nazw: komputer, translator, informatyka, folder, mysz, klikać,  plik, procesor, serwer,….

Niestety obecnie, w chwili praktycznego połączenia już cyfrowej telekomunikacji z informatyką, dziedzina ta jest powszechnie bez zrozumienia nazywana ICT lub TIK.

A przecież już w latach 78/79 dyskutowano o dwóch rozumieniach pojęcia teleinformatyka :

Dzisiaj dyskusja o tym czy w pojęciu teleinformatyka jest więcej telekomunikacji, czy informatyki nie ma już sensu, gdy obie te dziedziny są już tak wzajemnie powiązane, że żadna z nich nie może istnieć bez tej drugiej. Dlatego też warto powszechnie zacząć stosować termin teleinformatyka, zamiast mało zrozumiałego ICT czy TIK. Nie pozwólmy zaśmiecać naszego języka. Jeżeli będziemy zdeterminowani i konsekwentni to za parę lat to teleinformatyka będzie naturalnym polskim pojęciem. Również warto minimalizować używanie skrótu IT stosując termin informatyka.


Polską nazwą "tlen" (od słowa "tlić") zaproponował Jan Oczapowski przed rokiem 1851 i została ona zaakceptowana przez większość polskiego środowiska chemicznego w ciągu ok. 10 lat. Wcześniejsza polska nazwa "kwasoród" była dosłownym tłumaczeniem łacińskiej, a wprowadził ją Jędrzej Śniadecki [z Wikipedii].

[WM79] W.Majewski, Przegląd Telekomunikacyjny, nr 4/1979,
[WN78] W.Nowicki, „O ścisłość pojęć i kulturę słowa w technice” Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1978.
[oba cytaty pochodzą z pisma Informatyka 4/1981, Wyd. Czasopism Sigma – skan z Biblioteki Cyfrowej Politechniki Śląskiej]

Aktualizacja: 2017.04.06
Komentarz WBI