Krzysztof Iszkowski socjolog, ekonomista, analityk

Archiwum spraw europejskich


Dzieje wspólnej Europy

Od Cesarstwa Rzymskiego do Unii Europejskiej

Pomocnik Polityki, 2017(1)

...60 lat temu, w Rzymie, sześć państwa zachodniej Europy podpisało traktaty będące fundamentem wspólnoty rynkowej (EWG). A 25 lat później, w Maastricht, licząca wówczas już dwunastu członków organizacja przekształciła się w wielowymiarową wspólnotę w postaci Unii Europejskiej( która dziś ma 28 członków, licząc nadal z Wielką Brytanią). Ojcowie zalożyciele unii nie stąpali po ziemi niczyjej, mogli odwoływać się do historii. W dziejach Europy są zapisane liczne próby jednoczenia kontynentu poprzez polityczne sojusze, militarną przemoc. A rozliczni myśliciele już od antyku projektowali utopie wspólnotowe..... (ze wstępu do Pomocnika)

W tym opracowaniu miałem honor uczestniczyć, opracowując trzy artykuły - o "Prapraeuro", "Przegrane międzywojnie" i "Długi cień pesymizmu", oraz "Opis instytucji europejskich", a także notatkę biograficzną o Jean Monnet.

Do kupienia w sklepie Polityki oraz w salonach prasowych.