Komentarz katalog wpisów zbitki WBI

Wyróżnienie z okazji 25 lat PIIT

data wpisu: 2018.03.07 | data publikacji: 2018.03.05

Podczas gali Forum TIME, organizowanego już wspólnie przez KIGEiT (Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji) oraz PIIT (Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji) wręczono Wyróżnienia z okazji 25-lecia obu Izb. Relacja z Forum oraz lista wyróżnionych jest na witrynie PIIT. 

 PTI też na swojej stronie odnotowało wyróżnienia swoich Członków.

Otrzymałem takie Wyróżnienie w postaci Statuetki oraz Dyplomu, w którym napisano:

Dr.Wacławowi Iszkowskiemu

Współzałżycielowi PIIT i wieloletniemu Prezesowi za oddanie oraz wyjątkowe zasługi dla rozwoju środowiska teleinformatycznego

 

 

 

Niestety nie przewidziano udostępnienia mikrofonu do podziękowań, dlatego też tutaj takowe prezentuję:

Nie powiem tylko dziękuję, jak  Alfred Hitchcock na wręczaniu Oskarów zdobywając tytuł najkrótszego podziękowania, bo nie jestem Hitchcockiem. Chcę powiedzieć o wiele więcej.

Oczywiście dziękuję Prezesowi Borysowi Stokalskiemu i Stefanowi Kamińskiemu oraz kapitule przyznającej te wyróżnienia.

Składam gratulacje wszystkim pozostałym Wyróżnionym, a zasłużonym  dla jednej lub drugiej, a często dla obu Izb.  

Dziękuję wszystkim, z kórymi miałem okazję współpracować w ciągu tych lat, bez względu jak się te nasze relacje układały, gdyż każda taka współpraca była inspirująca i wnosiła nowe pomysły do działania.  

Chcialbym też tutaj przypomnieć trzech inicjatorów założenia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji: Andrzeja Florczyka, Andrzeja Jabłońskiego oraz Wiesława Ossowieckiego.

Oprócz tych dzisiaj Wyróżnionych chciałbym jeszcze dopisać do tej - już mojej listy - kilka innych osób, które moim zdaniem również wniosły znaczący wkład w funkcjonowanie i rozwój tej Izby: Pozwolę sobie wymienić te osoby w kolejności alfabetycznej, gdyż nie ma możliwości wyważenia i porównania zasług każdej z nich:  Marek Bąkowski, Marta Brzoza, Sławomir Chabros, Ireneusz Dąbrowski,  Aleksander Frydych, Marzenna Gurgul, Wojciech Hałka, Magda Kamińska, Jarosław Kowalski, Bogusław Kułakowski, Piotr Kuriata, Marek Maniecki, Janusz Maszkiewicz,  Jacek Niewęgłowski, Wiesław Paluszyński, Andrzej Pilich, Maciej Rogalski, Jerzy Sadowski,  Tomasz Sielicki, Aleksander Szwarc, Roman Szwed i jeszcze wielu innych, którym serdecznie dziękuję....

Wacław Iszkowski.