Krzysztof Iszkowski socjolog, ekonomista, analityk

Archiwum o ideach


Rozliczalność” – podejście deskryptywne

Political Accountability, 2007

Rozliczalność jest zwyczajnym – choć ważnym – mechanizmem konkurencji. Gracze posługują się nią by wzajemnie zmniejszyć trakcyjność swojej oferty , np. pokazując, że dotychczasowa działalność przeciwnej partii nie świadczy o tym, że dotrzyma ona słowa. Atak na przeciwnika zostaje upozorowany na wezwanie go do tego, by rozliczył się ze swoich poczynań. Bywa to bardzo skuteczne – czego dowodem może być kampania „Swift Boat Veterans for Truth”, której celem był John Kerry podczas amerykańskiej kampanii prezydenckiej w roku 2004, lub „sprawa Jaruckiej”, która wyeliminowała Włodzimierza Cimoszewicza z wyścigu o polską prezydenturę w roku 2005.

Całość można przeczytać jako rozdział „Towards re-conceptualisation of accountability? Some arguments against the ‘Principal-Agent’ model and in favour of the descriptive approach” w książce „Political Accountability. Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions”.