O innych blogach

Do dobrego zwyczaju blogera należy promowanie innych blogów, które są tematycznie zbliżone, lub też prezentują tematy mogące być ciekawymi w tym środowisku.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz od lat aktywnie popularyzuje i objaśnia problemy informatyczne oraz inne ciekawe fakty nauki. Swoje prezentacje umieszcza w blogu witryny NaTemat, gdzie można je odnaleźć pod adresem Ryszard Tadeusiewicz NaTemat. Jeszcze będę powracać do spraw tamże przedstawianych.

Prof. Wojciech Cellary również od lat komentuje i profesjonalnie przedstawia zjawiska teleinformatyczne, zachodzące w społeczeństwie i na niego oddziaływujące. Swoje felietony zamieszcza na stronach papierowych i elektronicznych Gazety Wyborczej, przy czym na jego uczelnianej witrynie odnajdujemy listę już ponad 20-stu takich felietonów. Pewną trudnością jest konieczność dokonania opłaty za możliwość przeczytania stron Gazety.

Prof. Andrzej Jacek Blike, niezwykle aktywny w kilku dziedzinach prezentowanych na jego osobistej stronie "można inaczej", między innymi o zarządzaniu jakością (TQM), firmach rodzinnych oraz o komputerach z ludzką twarzą. Polecam też zamieszczony tamże w dziale ekologia języka ojczystego artykuł W.Cellarego o "Języku innowatorów" . 

Z racji zbliżającej się 70 rocznicy rozwoju informatyki polskiej, szczególnie ważną jest obecnie witryna Historia Informatyki prowadzona przez Jerzego Nowaka w imieniu sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Witryna ta jest kompendium wiedzy o istotnych zwydarzeniach informatycznych oraz gromadzi materiały pisane o zdarzeniach i osobach oraz ich dokonaniach. Można tam też odnaleźć pojedyncze felietony osób związanych z informatyką.

Zygmunt Ryznar prowadzi kilka interesujących witryn oraz blogów (niektóre już są natury archiwalnej – ale stale z ciekawymi treściami). Wszystkie one są spisane na witrynie na witrynie . Aktualnie jego aktywnym blogiem jest Wyspa Robotów 

Ta lista będzie w przyszłości uzupełniana.

Aktualizacja: 2019.02.10
O nowościach O zBITkach Komentarze O autorze zBITek Katalog wpisów WBI