Komentarz teleinformatyka zbitki WBI

POSTULAT przywrócenia dyscypliny INFORMATYKA w dziale nauk inżynieryjnych i technicznych.

data wpisu: 2018.02.05 | data publikacji: 2018.02.05

NIE dla usunięcia z projektu listy dyscyplin MSzWiN - dyscypliny INFORMATYKA w dziale nauk inżynieryjnych i technicznych, a w konsekwencji likwidacji na uczelniach technicznych kierunków informatycznych dających tytuł magistra INŻYNIERA INFORMATYKA.


Nasz POSTULAT jest prosty. Dajemy też cztery warianty jego realizacji.

W wariancie I wracamy do obecnego stanu – istnienia dyscypliny technicznej:

INFORMATYKA. Co więcej uważamy, że jest to ta sama dyscyplina INFORMATYKA identyfikowana w obu działach - nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjnych i technicznych. Nie istnieje bowiem jakakolwiek granica wyznaczająca w niej jej obszar teoretyczny i techniczny. Każdy temat w może być analizowany teoretycznie i realizowany technicznie, przy czym i teoretycy i technicy mogą w części korzystać z elementów teorii jak i techniki – i tylko czasem może im brakować odpowiedniej wiedzy. Przestańmy więc dzielić INFORMATYKĘ – jest ona jedna niepodzielna, bo tylko wtedy może być racjonalnie rozwijana.

W wariancie II proponujemy wydzielenie osobnej dyscypliny:

INFORMATYKA i TELEKOMUNIKACJA. Telekomunikacja już od lat przekształca się z realizacji analogowej w cyfrową i dzisiaj praktycznie wszystkie sieci są zarządzane cyfrowo i przesyłają dane w postaci cyfrowej – są to sieci teleinformatyczne łączące ze sobą serwery (komputery). Równocześnie nowoczesne systemy informatyczne oraz systemy wbudowane nie mogą się rozwijać bez stałego dostępu do sieci (internetu). Takie równoprawne połączenie, dotychczas rozłącznych dziedzin ma sens i może przynieść wiele innowacyjnych rozwiązań. Również i tutaj jest miejsce na rozwiązania teoretyczne z wykorzystaniem metod matematycznych. Oczywiście powinno to być skonsultowane ze środowiskiem naukowym z dotychczas istniejącej dyscypliny telekomunikacji.

W wariancie III proponujemy ściślejsze połączenie informatyki i telekomunikacją i powołanie dyscypliny:

TELEINFORMATYKA. Uzasadnienie jest podobne jak wyżej. Dodatkowymi argumentami są już prowadzone przez instytut telekomunikacji prace z zakresu cyberbezpieczeństwa, sieci i usług teleinformatycznych oraz architektur systemów i zastosowań internetu. Również ze względów terminologicznych byłoby to uzasadnione, gdyż obecnie w większości ustawodawstwa posługujemy się terminem sieci teleinformatyczne – łączące w sobie rozwiązania informatyczne i telekomunikacji cyfrowej. Oczywiście powinno to być skonsultowane ze środowiskiem naukowym z dotychczas istniejącej dyscypliny telekomunikacji. W tym wariancie można pozostawić osobną dyscyplinę Informatyka dla nauk ścisłych i przyrodniczych, chociaż tworzenie takiej autonomii nie ma praktycznego uzasadnienia. W teleinformatyce również potrzebne są metody matematyczne dla rozwiązania wielu praktycznych problemów.

W wariancie IV proponujemy dodatkowo przeanalizować sens powołania dyscypliny:

TELEINFORMATYKA i AUTOMATYKA. Podtrzymując dotychczasowe argumenty, warto również zwrócić uwagę na dyscyplinę automatyka i robotyka, która już wykorzystuje sterowaniu cyfrowymi systemami wbudowanymi oraz prowadzi nauczanie informatyki. Racjonalnym więc wydaje się wpisanie jej do zaproponowanej dyscypliny. Oczywiście powinno to być skonsultowane ze środowiskiem naukowym z dotychczas istniejącej dyscypliny automatyki i robotyki. Warto też tutaj zwrócić uwagę, że ograniczenie proponowanej dyscypliny elektrotechniki, elektroniki, inżynierii informacyjnej, telekomunikacji, automatyki i robotyki – wyłącznie do elektrotechniki i elektroniki pozwoli na efektywniejsze skupienie się na prowadzeniu badań w sferze nowych metod produkcji i użytkowania energii oraz projektowania nowych rozwiązań elektronicznych.

dr inż. Wacław Iszkowski – jeszcze inżynier informatyk.