O Jerzym Życie będzie biegło... Kronika WBI
Wpis płk. Jana Białego w Wikipedii
Wpis mjr Bogdana Lewkowicza w Wikipedii
Wpis mjr Edmunda Marynowskiego w Wikipedii
Lista Krzystka