KOMUNIKAT: Kierunek Informatyka na Politechnikach

[Aktualizacja  2018.10.20:  Postanowiłem już zamrozić ten temat pod nową nazwą dyscypliny: Informatyka techniczna i telekomunikacja, która prędzej czy później zmieni się w nazwę  TELEINFORMATYKA - czego sobie i uczelniom technicznym życzę. ]

[Aktualizacja  2018.10.02:  W kolejnych konsultacjach udało się przekonać MNiSzW do zmiany dyscypliny  Informatyka Stosowana w dyscyplinę   INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA.  Odpowiednie Rozporządzenie MNiSzW zostało opublikowane w DU 2018 poz.1818. Zapraszam do zapoznania się z artykułem: Informatyka techniczna i telekomunikacja - Powrót do normalności. ]

Sejm uchwalił znacząco zmodyfikowaną, stosunku do pierwotnej, wersję ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa została przesłana do Senatu i być może zdąży być podpisana przed początkiem nowego roku akademickiego.

Nas jednak najbardziej interesuje sprawa możliwości kształcenia na uczelniach technicznych na kierunku Informatyka z odpowiednimi specjalnościami. Poprzednie informacje z MNiSzW wskazywały na ograniczenie nauczania na kierunku Informatyka tylko na uniwersytetach. Całość tych problemów została opisana w esejach na tej stronie pod hasłem Skandal w Informatyce – w 70-lecie jej zaistnienia w Polsce.

Dzisiaj – po uzyskaniu informacji z dwóch wiarygodnych źródeł – mogę prawdopodobnie stwierdzić, że będzie możliwe prowadzenie kierunku Informatyka na uczelniach technicznych w szkoleniu inżynierskim i magisterskim. Równocześnie będzie możliwe kształcenie inżynierów informatyki na uniwersytetach. Ale też nie ma jeszcze żadnych formalnych decyzji w tej sprawie.

[Aktualizacja  2018-08-09:  Niestety projekt Rozporządzenia o dyscyplinach, gdzie mamy w dziale technicznym  informatykę stosowaną zmienia powyższe optymistyczne stwierdzenie. Zapraszam do zapoznania się z artykułem: Walka o informatykę na uczelniach technicznych ]

Oczekując na dalsze informacje dotyczące nauczania informatyki, postanowiłem zmienić identyfikację tej strony ze Skandalu na tytuł merytoryczny: INFORMATYKA na POLITECHNIKACH, zmieniając też kolor z czarnego na szary [chociaż hasło „Skandal” dobrze się sprzedawało w liczbie odsłon].

W miarę uzyskiwania nowych informacji na ten temat, będę je tutaj umieszczać. Liczę na aktywną współpracę ze znajomymi z Uczelni.

Aktualizacja: 2018.08.09
WBI