Komentarz terminologia zbitki WBI

Wysyłamy Wam mejl

data wpisu: 2021.11.28 | data publikacji: 2021.09.06

Autorzy: Prof. dr hab Andrzej Jacek Blikle, Prof dr hab inż. Wojciech Cellary, Dr inż. Wacław Iszkowski

Tekst tego artykułu został opublikowny w Biuletynie Informacyjnym PTI (Nr 4/2021) jako Apel o używanie spolszczonej formy mejl.

Proponując polską formę nazwy poczty i listu elektronicznego – mejl, liczymy na Wasze zaangażowanie w jej rozpowszechnienie we własnych tekstach oraz wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników i korespondentów. Podobny apel kierujemy do redaktorów tekstów blogów, artykułów, książek itp.

Warto aktywnie poprzeć nasz apel.
Wszyscy popierający tę propozycję mogą wyrazić to osobiście, przesyłając na adres mejlowy:

popieram-mejl@pti.org.pl

swoje imię i nazwisko wraz ze zgodą na jego publikację.
Lista poparcia zostanie wydrukowana w następnym Biuletynie PTI.
Możemy mieć istotny wpływ na powszechne przyjęcie formy mejl.
Nie zwlekaj – napisz ten mejl poparcia i namów do tego swoją rodzinę, znajomych…

Odpowiemy również na Wasze polemiki związane z tą propozycją.

W 2002 r. (19 lat temu) Rada Języka Polskiego (RJP) uchwałą [1] zdecydowała: Poprawna forma nazwy listu elektronicznego to e-mail, potocznie mejl. Wkrótce decyzja ta była kontestowana. W tym samym roku sekretarz RJP stwierdziła: Sądzę, że nazwa listu elektronicznego „przeżywa” teraz okres przejściowy – obecna jest ciągle jej anglojęzyczna forma (e-mail), lecz jednocześnie coraz częściej pojawia się wersja spolszczona (mejl). Która z nich zwycięży – pokaże czas. Jednak obie są poprawne. 

W 2006 r. w odpowiedzi na list do Poradni Językowej w PWN, prof. Mirosław Bańko stwierdził - Mejl jest spolszczoną formą maila, na razie jeszcze potoczną. Zachęcam do używania jej w korespondencji i w ogóle w różnego rodzaju tekstach z wyjątkiem najbardziej oficjalnych. Kiedy się bardziej upowszechni, szerzej zagości w słownikach. Już teraz można ją znaleźć np. w Wielkim słowniku ortograficznym PWN. Prof. Jan Miodek potwierdzał termin mail, ale w mówieniu używał [mejl]. W książce „Wszystko zależy od przyimka” profesor Markowski stwierdził, że mówi [mail], a profesor Bralczyk opowiedział się za formą mejl.

Informatycy, będąc aktywnymi uczestnikami rozwoju informatyki, w ślad za kształtowaniem się terminologii angielskiej, tworzyli – często wspólnie z polonistami – terminologię polską i dzięki temu pojawiły się takie terminy, jak:

komputer, informatyka, magistrala, szyna, asembler, debuger, debugować, kompilator, konsolidacja, implementacja, interfejs, mysz, konsolidacja, folder, katalog, plik, pamięć wirtualna, pamięć kieszeniowa, przepytywanie, instancja, krotka, klikać, zakleszczenie, kapsułkowany, serwer, ruter, systemy wbudowane, systemy teleinformatyczne, teleinformatyka, przetwarzanie w chmurze itp.

Uważamy, że wzorem naszych starszych kolegów z mechaniki czy chemii, w informatyce należy się również posługiwać językiem polskim. Początkowo pojęcie poczta elektroniczna (będąca usługą przesyłania listów elektronicznych) próbowano nazywać el-poczta czy listel. Te formy jednak się nie przyjęły. Brak jednoznacznego polskiego terminu spowodował rozpowszechnienie formy angielskiej e-mail, email lub mail oraz spolszczonej mejl.

Argumenty dotyczące zapisu mejl [2]

Formy alternatywne

Proponując poprawną formę mejl, dopuszczamy też używanie formy email, ale nie e-mail. Dlaczego?

Jesteśmy również za usunięciem formy mail, czasem też używanej, gdyż :

Gramatyka słowa mejl i jego pochodnych [5]

Przypadek l.p. l.m. przykłady
mianownik  mejl  mejle To jest ten mejl i tamte mejle
dopełniacz  mejla  mejli, mejlów Nie mogę znaleźć tego mejla i tamtych mejli (lub tamtych mejlów)
celownik  mejlowi  mejlom Zaufałem temu mejlowi
biernik  mejl  mejle Wysłałem ci mejl, a im mejle
nadrzędnik  mejlem  mejlami Tę informację wyślę ci mejlem lub mejlami
miejscownik  mejlu  mejlach W tym mejlu, ani w tamtych mejlach, nie ma tej informacji
wołacz  mejlu  mejle Mejlu, gdzie cię szukać?

Przypisy:

  1. Uchwała Ortograficzna nr 7 Rady Języka POlskiego w sprawie zapisu nazwy listu elektronicznego (przyjęta na XII posiedzeniu plenarnym dnia 21 maja 2002 roku.
  2. Słownik Języka Polskiego - Poradnia: hasło - mejl.
  3. Słownik Merrian-Webster - hasło: email
  4. Słownik Cambridge - hasło: e-mail
  5. Słownik gramatyczny języka polskiego - hasło: mejl