Komentarz terminologia zbitki WBI

Definicje terminów "Informatyka"

data wpisu: 2020.05.15 | data publikacji: 2020.05.14

Informatyka jako całość i jej specjalności, szybko się rozwijające, trudno poddawały się formułowanym definicjom. Zbyt wielu oczekiwało/oczekuje od nich zbyt wiele lub też inaczej rozumie ich przeznaczenie i główne cele. Istnieje więc wiele różnych, częściowo tylko spójnych definicji tych samych pojęć tłumaczonych z różnych definicji amerykańskich lub też formułowanych lokalnie. 

Tutaj przedstawiam propozycje takich definicji sformułowane w oaprciu o podział specjalności sformułowany przez ACM oraz według dokonanej ostatnio przez MNiSzW podziału dyscyplin: Informatyka (teoretyczna) oraz Informatyka techniczna i telekomunikacja. Pod uwagę bralem też wyniki analizy ze słowników i leksykonów.

Informatyka (ang. computing) - dyscyplina w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, zajmująca się przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem algorytmów i struktur danych, zapisywanych w językach programowania w postaci programów. Obejmuje też projektowanie, wytwarzanie i eksploatowanie sprzętu cyfrowego oraz oprogramowania systemowego służącego wykonywaniu programów przetwarzania danych.

Informatyka znajduje zastosowanie we wszystkich innych dziedzinach, w tym medycznych, technicznych, społecznych oraz sztuki. Informatyka staje się też podmiotem i narzędziem badawczym w naukach przyrodniczych, humanistycznych i ścisłych posługujących się pojęciem informacji.

Informatyka teoretyczna (ang. computer science) – dyscyplina w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, wykorzystująca aparat matematyczny do badań nad naturą i teorią obliczeń, automatów i informacji oraz tworzenia algorytmów wyrażanych w językach programowania i strukturach danych. W części praktycznej zajmuje się optymalizowaniem wykorzystania architektury komputerów, do obliczeń numerycznych i analiz statystycznych oraz przetwarzania danych w implementowanych bazach danych, systemach informacyjnych, graficznych, webowych, chmurowych, kryptograficznych, sieciowych, sztucznej inteligencji, itp.

Informatyka techniczna (ang.information technology) – dyscyplina w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, korzystająca z elektroniki, do projektowania,wytwarzania i eksploatacji sprzętu cyfrowego oraz z podstaw matematyki do projektowania i implementacji oprogramowania podstawowego i systemowego dla przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych o szerokich praktycznych zastosowaniach. W praktyce na rynku jest identyfikowana jako IT.

Technika informacyjna (ang. information technology) – inny zakres i nazwa informatyki technicznej  jako dyscypliny w dziedzinie nauk inżyneryjno-technicznych zajmująca się dostarczeniem środowiska informatycznego dla przetwarzania informacji. Korzystając z istniejących rozwiązań sprzętowych oraz oprogramowania i systemów integruje je w system teleinformatyczny spełniający założone wymagania użytkownika. Umożliwia korzystanie z systemów informacyjnych w zastosowaniach naukowych, gospodarczych, finansowych, administracyjnych oraz społecznych. Czasem jest również identyfikowana jako IT.

Dodatkowo wyróżnia się specjalności:

Inżynieria komputerowa (ang. computer engineering) – specjalność informatyki technicznej, zajmująca się obecnie głównie projektowaniem , wytwarzaniem, integracją i eksploatacją sprzętu cyfrowego w sieciach  komputerowych oraz o(internetowych). Również projektowanie sprzętu sterowników dla systemów wbudowanych do automatyzacji procesów oraz zarządzanych przez internet (internet rzeczy IoT) wraz z odpowiednim oprogramowaniem podstawowym.

Inżynieria oprogramowania (ang. software engineering) – specjalność informatyki technicznej zajmująca się zarządzaniem procesem projektowania poczynając od analizy wymagań, realizacji, testowania oraz wdrożenia i eksploatacji systemów teleinformatycznych. Szczególnym aspektem jest uwzględnienie już w projekcie systemu elementów zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz zapewnienie gwarancji prywatności przetwarzanych danych.

Systemy informacyjne (ang. information systems) – specjalność informatyki technicznej (technik informacyjnych) ukierunkowana na projektowanie, realizację i eksploatację baz danych z przetwarzaniem informacji. Obecnie również przetwarzanie i analiza bardzo dużych zbiorów danych (big Data) oraz nauka o danych (data science).

Teleinformatyka (ang. information and communications technology) – dyscyplina w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją (oficjalnie idetyfikowana jako informatyka techniczna i telekomunikacja ) zarządzajacą sieciami teleinformatycznymi działających w technice cyfrowej z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz sprawności sieci internetowej. Obejmuje wytwarzanie i serwis sprzętu cyfrowego i mediów magnetycznooptycznych, sprzedaż, wytwarzanie i udostępnianie oprogramowania oraz usługi konsultacyjne, przetwarzania danych, telekomunikacyjne, teleinformatyczne, internetowe i podobne [Eurostat] . W szerszym kontekście teleinformatyka dotyczy korzystania z systemów informacyjnych w zastosowaniach naukowych, gospodarczych, finansowych, administracyjnych oraz społecznych.

Występuje również pod nazwą ICT – akronim od ang. Information and Communications Technology [OXFORD], tłumaczony jako TIK – akronim od pol. Technologie informacyjno-komunikacyjne [GUS].