Opis historii Cebitu 70-lecie zBITki WBI

Poznawanie Cebitu

2019.07.11 | 2019.07.11
Moje wspomnienia z pierwszych wyjazdów (pierwszy raz nie dotarłem) na targi CeBIT w 1993 i 1994 roku. To były czasy.

Polska na Cebicie.

2019.07.11 | 2019.07.11
Podstawowe informacje o uczestnictwie polskich firm oraz działaniach promocyjnych polskiego rządu i PIIT na targach CeBIT.

CeBIT nieco od kuchni

2019.07.11 | 2019.07.11
Odsłaniamy zaplecze targów CeBIT.
Wkład Landu i Miasta Hanower
oraz działania Zarządu Deutsche Messe:
finansowanie oraz strategię.

CeBIT - Studium przypadku.

2019.07.11 | 2019.07.11
Jest to analiza przyczyn szybkiego wzrostu, a następnie tak znaczącego zanikania targów CeBIT.
Warto się nad tym zastanowić, dlaczego tak to się działo.

Obserwacje z CeBITu

2019.07.11 | 2019.07.11
Z pobytów na targach zapadło mi w pamięci kilka ciekawych obserwacji,z którymi się tutaj dzielę.

O innych
targach informatycznych

2019.07.11 | 2019.07.11
Przy okazji przywołuję byłe już targi informatyczne w Polsce oraz porównuję je z największymi targami
(z lat 199/2000).