Kongresy Informatyki Polskiej

Po nowym otwarciu rynku informatycznego w 1990 roku z gwałtownym rozwojem polskich i zagranicznych firm oraz początkiem stosowania "nowej" informatyki w bankowości, administracji oraz w gospodarce nadszedł czas na zastanowienie się dokąd i jak mamy zmierzać w tym rozwoju informatyki?

W PTI oraz PIIT postanowiliśmy odpowiedzieć sobie i innym na to zasadnicze pytanie. Zaproponowałem zorganizowanie Kongresu Informatyki Polskiej. Zaprosiliśmy inne organizacje - SRSO i PRO,  powołaliśmy Komitet Programowo-Organizacyjny i zabraliśmy się do pracy. 

Premier W.Pawlak na 1.Kongresie

Kongres Informatyki Polskiej odbył się w dniach 1-3 grudnia 1994 roku na terenie Targów Poznańskich. Mogliśmy na nim pokazać właśnie opublikowany Raport Bangemanna, poświęcony  europejskiemu społeczeństwu informacyjnemu. Na Kongresie gościliśmy Premiera Waldemara Pawlaka, dla którego informatyka była zawsze ważną sprawą. W wielu dyskusjach zebraliśmy znaczące głosy o celach i możliwościach rozwoju informatyki w Polsce oraz warunkach jakie powinny zostać spełnione, aby móc osiągnąć te cele. Po  Kongresie Zespół Autorski przygotował Raport Kongresowy, który został oficjalnie zaprezentowany 26 kwietnia 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Raport ten okazał się dużym sukcesem i był potem wielokrotnie cytowany czy też przytaczany w różnych opracowaniach i strategiach. Ale przede wszystkim nasze środowisko ujednoliciło pomiędzy sobą poglądy oraz okreśłiło rozbieżności.

Po dwóch  latach nadszedł czas na przygotowanie kolejnego, już 2. Kongresu. Przygotowania zabrały nam prawie rok - 2.Kongres odbył sie w danich 30 listopada - 2 grudnia 1998 roku również w Poznaniu. I tym razem gorące dyskusje przyniosły wiele materiału. Staraliśmy się przeanalizować stan realizacji naszych zaleceń i postulatów z poprzedniego Kongresu oraz poszukiwać nowych strategicznych wyzwań. Podsumowaniem tych wniosków był Raport 2.Kongresu zaprezentowany 21 czerwca 1999 roku na Zamku w Warszawie. Jednym z istotnych punktów tego Raportu było przygotowanie informatyki do zmierzenia się z Problemem Roku 2000. 

Kontynuując  tradycję 4 lata później odbył się 3.Kongres Informatyki Polskiej - w dniach 2-4 czerwca 2003 roku i tradycyjnie już w Poznaniu. W Komitecie Honorowym i Gościem Kongresu był Prezes Narodowego banku Polskiego - Prof. Leszek Balcerowicz. Otrzymaliśmy list od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W Kongresie brało udział 275 uczestników. Głównym tematem Kongresu było włączenie polskiej informatyki w struktury unijne, gdyż za niecały rok Polska miała zostać Członkiem UE. Po - niekiedy ostrych - dyskusjach zebraliśmy wystarczajaco dużo materiału na opracowanie Raportu, który został zaprezentowany 24 października 2003 roku w Warszawie.  

Tutaj w kolejnych rozdziałach przedstawiam Zalecenia wpisane do każdego Raportu Kongresowego, podsumowujące główne wnioski i postulaty. Dołączam do tego własny komentarz oceniający z dzisiejszej perspektywy stopień zaawansowania realizacji  tych zaleceń. Muszę stwierdzić, że większość z nich została całkowicie lub w dużej części zrealizowana. Jest to na pewno satysfakcja dla Autorów i Recenzentów tych Raportów. Stąd też dołączam ich listę.

Powstaje pytanie co z następnymi Kongresami. Były takie plany, ale też uważałem, że kolejne Kongresy powinno już realizować młodsze pokolenie - powiedzmy 40-latków. Niestety pomimo wielu zachęt, nie pojawiła się taka grupa osób. Owszem - w kolejnych latach organizowano i dalej się organizuje wiele konferencji, nawet czasem szumnie zwanych kongresami, ale żadna z nich, przynajmniej w jakimś stopniu nie kontynuowała idei wspólnej dyskusji całego środowiska informatycznego, podsumowywanej potem w raporcie ze wskazaniem celów i możliwości dalszego rozwoju informatyki w Polsce. Być może po roku 2005, będąc już w strukturach unijnych, przy jakże gwałtownym rozwoju już teleinformatyki, tego typu spotkania i dyskusje są niepotrzebne.

Uważam jednak, patrząc na to wszystko co dzieje, już z lotu drona (nowa wersja powiedzenia - z lotu ptaka), to warto by było od czasu do czasu wspólnie w środowisku już teleinformatycznym przeanalizować i wskazać główne problemy i kierunki dalszego rozwoju. Póki co, postanowiłem zrobić to sam i na wzór Zaleceń z raportów, sformułowałem moich 10 Zaleceń na rok 2017 i następne. Nieco liczę tutaj, że może ktoś z czytających zechce je przeanalizować i przekazać do nich swój komentarz. 

I na koniec winnym jestem stwierdzenie, że te wszystkie Kongresy i druk Raportów mogły się dokonać tylko dzięki sponsorom, którymi byli:

  1. Kongres: (główny) ComputerLand oraz Bank Śląski, DGT, IBM, Macrosoft, OPTIMUS, SOLIDEX, ZETO 
  2. Kongres: (główny) ComputerLand oraz Andersen Consulting, XEROX, IBM,OPTIMUS, PWPW, SAP, SIEMENS, SOLIDEX, ZETO
  3. Kongres: (główni) ComputerLand i SOLIDEX oraz BRE Bank, Microsoft, McKinsey&Company, Plus, PROKOM, NASK, NBP, Sigillum
Aktualizacja: 2017.05.01
Zalecenia WBI'2017 WBI