70 lat polskiej informatyki. Kompendium dokonań

Wprowadzenie

W czwartek 23 grudnia 1948 roku, podczas spotkania grupy matematyków oraz inżynierów z profesorem Kazimierzem Kuratowskim, który zaprezentował swoje spostrzeżenia z pobytu naukowego w USA, stwierdzając znaczenie elektronicznych maszyn liczących dla potrzeb matematyki, podjęto decyzję o powołaniu w ramach Państwowego Instytutu Matematycznego (PIM) Grupy Aparatów Matematycznych (GAM) pod kierunkiem Henryka Greniewskiego.

W 2018 roku będziemy obchodzić 70-tą rocznicę tego wydarzenia, traktowanego od lat jako początek powstania polskiej informatyki (nazwa „informatyka” pojawiła się dopiero od 1968 roku).

Przygotowując się do tych obchodów stworzyliśmy wspólnie listę dokonań polskiej informatyki z tego okresu w sferze:

Lista ta, w esemesowym skrócie sygnalizuje jedynie najbardziej charakterystyczne dokonania w sektorze polskiej informatyki i nie wyczerpuje wszystkich zdarzeń, jakie zaszły w tej sferze w okresie minionych 70-ciu lat. Szersze omówienie tych i innych zdarzeń można znaleźć na witrynie www.historiainformatyki.pl jak i w literaturze już szeroko prezentowanej w internecie.

Na podstawie tego kompendium będzie możliwe analizowanie tych dokonań, z wykorzystaniem wielu źródeł i wskazywanie tych, które stały się sukcesem przynajmniej w chwili ich pomyślnej realizacji oraz wniosły swój wkład a wiele z nich przyniosło pozytywne zmiany w rozwoju informatyki.

Będąc autorem pierwszej wersji tej listy, dziękuję wszystkim osobom, które aktywnie wzięły udział w modyfikacji zapisów oraz uzupełnieniu tej listy - proszę wybaczyć, że nie przytaczam tutaj listy tych wszystkich osób.

Kompendium dokonań polskiej informatyki  zostało po akceptacji  przyjęte 22 kwietnia 2017 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jako materiał do dalszych aktualizacji prowadzonych przez Zespół PTI  w celu będzie wykorzystane w przygotowaniua materiałów na przygotowywane obchody 70-lecia polskiej informatyki.

Kompendium zostanie też opublikowane na witrynie www.historiainformatyki.pl  prowadzonej przez Sekcję Historyczną PTI.

Jeszcze istnieje możliwość przedstawienia swojej opinii i propozycji modyfikacji – wystarczy przesłać mejl z propozycjami na adres  [ten adres będzie podany niebawem]

Każda uwaga zostanie przeanalizowana przez Zespół PTI, ewentualnie skonsultowana z innymi osobami i przy pozytywnej ocenie, zmodyfikuje treść Kompendium.  wpisana na listę, prezentowaną na tej witrynie.

Kompendium umieszczone na tej witrynie pozostanie w dotychczasowej postaci, chyba że trzeba będzie poprawić wskazane błędy faktograficzne. 

Wacław Iszkowski

Aktualizacja: 2017.05.06
zBITki WBI