70 lat : Dokonania edukacyjne

 1. Specjalność Maszyny Matematyczne – pierwsza w Polsce specjalność, uruchomiona w latach 60-tych na Wydziale Łączności (potem Elektroniki) Politechniki Warszawskiej
 2. Kierunek informatyka – uruchomiony w latach 1965-1980 na większości uniwersytetów oraz politechnik z programami nauczania równoważnymi programom uczelni amerykańskich z opracowaniem wielu skryptów, podręczników i monografii.
 3. OFEK - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej – powstała w 1986 roku z inicjatywy instytucjonalnych użytkowników i producentów informatyki oraz osób fizycznych, której celem była (i jest) masowe szkolenie użytkowników informatyki w firmach w wielu obszarach zastosowań.
 4. Informatycy – absolwenci polskich studiów informatycznych, wyjeżdżający do uniwersytetów zagranicznych oraz zatrudniani na kontrakty zagraniczne i przez wiodące korporacje w latach 70-tych i 80-tych wykazali dobre przygotowanie do pracy badawczej i technicznej w firmach zagranicznych oraz polskich po roku 1989, co potwierdziło wysoki poziom kształcenia w polskich uczelniach.
 5. Edukacja informatyczna w oświacie - już od połowy lat 60’ we Wrocławiu i w Warszawie odbywały się pierwsze regularne zajęcia z informatyki zainicjowane i prowadzone przez pionierów polskiej informatyki. W 1985 roku MEN przyjęło pierwszy program nauczania przedmiotu elementy informatyki opracowany przez zespół przy PTI, a informatyka na stałe została włączona do podstaw programowych kształcenia w szkołach z czasem dla każdego etapu edukacji. W roku 2005 wprowadzono maturę z informatyki. Od września 2017 informatyka, a w jej ramach nauka programowania, obejmie wszystkich uczniów od pierwszej do ostatniej klasy w szkole.
 6. Olimpiady Informatyczne – organizowanie od 1993 roku dla uczniów szkół średnich; zwycięstwa Polaków w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w latach 2006 i 2007.
 7. Program Interkl@sa – zainicjowany przez Grażynę Staniszewską w latach 1998-2002 znacząco wpłynął na komputeryzację szkół oraz przeszkolenie informatyczne nauczycieli.
 8. Szkolenia techniczne informatyków – przejęte od firm zagranicznych uzyskały wysokie oceny potwierdzane odpowiednimi certyfikatami oraz tytułami – na przykład w 1994 roku polska firma MultiTrade uzyskała międzynarodowy tytuł najlepszej firmy szkoleniowej SCO.
 9. Programiści – znani z wielu sukcesów w międzynarodowych Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM-ICPC) od roku 1994 (zwycięstwo zespołu UW w 2003, 2007), w konkursach CSIDC organizowanych przez IEEE (zwycięstwo zespołu PP w 2001 i 2004) oraz z wielu sukcesów w zawodach organizowanych przez światowe korporacje informatyczne.
 10. Centrum R&B Intela – jedno z największych w Europie centrów, zatrudniające ponad 1000 informatyków, powstałe w 1999 roku w Gdańsku, opracowujące dla centrali Intela najnowsze rozwiązania informatyczne.
 11. Umiejętności Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – sukcesy polskich zespołów w ćwiczeniach ENISA – 1-miejsce ComCERT w 2014, 2-miejsce CERT Polska, 3-miejsce CyberObrona. Wysokie 3-miejsce jakości polskich programistów w rankingu HackerRank oraz czołowe miejsca zespołu Dragon Sector.
 12. Szkolenia informatyczne użytkowników – szereg przedsięwzięć w celu masowego szkolenia użytkowników informatyki – ECDL, Latarnicy, 50+, tygodnie kodowania, itp.
Aktualizacja: 2017.05.06
zBITki WBI