70 lat : Dokonania w zastosowaniach informatyki

 1. Centrum Elektroniczne NBP – wyposażono w 1965 roku w EMC NCR-315 z pamięcią CRAM, na której uruchomiono programy dla banków, Ministerstwa Finansów, PZU i innych.
 2. Krajowe Systemy Informatyczne (KSI) - w latach 70-tych powstały systemy – między innymi - WEKTOR i Prokor do kontroliważnych inwestycji, REJESTR rejestracji samochodów i praw jazdy oraz TRANSTER dla zarządzania taborem PKS.
 3. SPIS - System Państwowej Informacji Statystycznej, jako sieć ośrodków obliczeniowych zarządzanych przez GUS oraz WUS, wyposażonych w komputery Odra 1305 oraz Mera 9150.
 4. SYMLEK – ogólnopolski System Automatycznej Oceny Hodowlanej Krów, wykonany w latach 1972-1975 w ZETO Olsztyn, działający do dzisiaj, mający w swej bazie informacje o 765 tys. krów.
 5. PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności będący centralnym zbiorem danych osobowych obywateli polskich oraz cudzoziemców, wprowadzony w 1974 roku unikalną polską bazą danych i następnie wielokrotnie modernizowany.
 6. Oprogramowanie inżynierskie – szereg pakietów oprogramowania dla zastosowań w różnych dziedzinach: lotnictwa, wytrzymałości materiałowej, mechaniki, chemii, budowli, transportu kolejowego, geodezji, itp. wykorzystującego istniejące komputery Odra 1300, JS EMC, a potem mini i mikrokomputery, np. DAMS – (Design All Manufacturing Surfaces) zaproje, przeznaczony do projektowania kształtów samolotów, turbin, samochodów, itp.
 7. Bank Krwi – krajowy system gospodarki krwią, powstały w połowie lat 80-tych przez CIBEH i firmę SPIN wspólnie z Wojew. Stacją Krwiodawstwa w Katowicach, potem wielokrotnie modyfikowany i przenoszony na nowe platformy, działa obecnie.
 8. RENTIER i EMIR – systemy informatyczne dla ZUS do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych, powstałe w ZETO Katowice oraz Bydgoszczy w 1981 w celu wyliczania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych - następnie rozwijane i nadal utrzymywane.
 9. WARENT – system gromadzenia danych przejętych jednorazowo z wielu systemów dla automatycznej obsługi waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, opracowany przez ZETO Katowice i wykorzystany po raz pierwszy w 1986 roku.
 10. DAMS – (Design All Manufacturing Surfaces) zaprojektowany przez zespół z OBR SK Mielec dla mikrokomputerów PC, przeznaczony do projektowania kształtów samolotów, turbin, samochodów, itp.
 11. Dostęp do Internetu – oficjalnie od dnia 17 sierpnia 1991, gdy na Wydziale Fizyki UW wysłano pierwszy mejl, po czym został utworzony NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) oraz pojawił się pierwszy komercyjny dostawca dostępu - firma ATM.
 12. POLTAX – pierwszy w takiej skali system teleinformatyczny przeznaczony do ewidencjonowania poboru podatku PIT i VAT, wykorzystywany w urzędach skarbowych, budowany z początku lat 90-tych z dużymi trudnościami, kolejno przez wiele firm informatycznych, podlegający też wielu modyfikacjom.
 13. Autonomiczna sieć transmisji danych – zbudowana po 1992 roku przez TELBANK dla umożliwienia systemów rozliczeniowych ELIXIR i SORBNET pomiędzy systemami teleinformatycznymi banków.
 14. Wirtualna Polska – pierwszy polski portal, założony w 1995 roku - potem pojawiły się portale: onet.pl (1996), interia.pl (2000), gazeta.pl(2001) i inne.
 15. POLPAK – uruchomienie przez TP SA w marcu 1996 roku sieci transmisji cyfrowej dostępu do internetu z numeru 202122.
 16. CERT Polska – pierwszy w tej części Europy od 1996 roku zespół reagujący na incydenty, uczestniczący w międzynarodowej projektach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego – działający w ramach NASKu.
 17. PULS i POMOST – systemy obsługi urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, oddane do użytku w 1996, zrealizowane przez ComputerLand, działające do dzisiaj po wielu unowocześnieniach.
 18. KSI ZUS – Kompleksowy System Informatyczny ZUS, największy w Polsce, zaimplementowany i zarządzany w latach 1997-2010 przez PROKOM, a następnie rozwijany i utrzymywany przez Asseco.
 19. Systemy teleinformatyczne w bankowości - zrealizowane lub dopasowane dla potrzeb klasycznych i mobilnych cyfrowych operacji i usług finansowych, oparte na polskich i zagranicznych aplikacjach.
 20. Platformy transakcyjne on-line – największa Allegro powstałe w 1991 roku, a następnie setki e-sklepów i e-usług tworzących polski e-handel, dzisiaj o wartości do 36 mld. złotych.
 21. INTELIGO – jeden z pierwszych w Polsce (PBG, WBK, mBank) system obsługi bankowości elektronicznej realizowany w 2000 roku przez spółkę IFS sprzedaną potem do PKO BP.
 22. Gadu-Gadu (GG) - komunikator internetowy, uruchomiony od sierpnia 2000 roku, uzyskał 50 mln użytkowników. Po sprzedaży został zlikwidowany w lipcu 2016 toku.
 23. Polska Wikipedia – powstała we wrześniu 2001 roku, jest obecnie piątą pod względem liczby ponad 1,2 mln haseł.
 24. Systemy teleinformatyczne w administracji państwowej i samorządowej (księgi wieczyste, SYRIUSZ, KRS, CEPiK, SIS II/VIS, SWD Policji, CEDiG, TERYT, GBDOT, GEOPORTAL2, ZIP..) poprawnie i efektywnie działające.
 25. Systemy obsługi celnej – w Polsce CELINA i ZEFIR, na Litwie MDAS, budowany i rozwijany od 2002 roku przez firmę SKG, obecnie uzupełniony WROTAmi CELNymi. ISZTAR – system obsługi zunifikowanej taryfy celnej, wykonany w latach 1998-2001, był warunkiem wejścia Polski do Unii.
 26. ZSZKiK ARiMR - Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) zbudowany w 2003 roku do obsługi unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
 27. Nasza-Klasa (potem nk.pl) – polski serwis społecznościowy, uruchomiony w 2006 był przeznaczony do kontaktów osób ze szkolnych lat. W szczycie popularności miał ok 10 mln kont. Od czerwca 2015 należy do grupy onet.pl.
 28. mPAY – autorski system płatności mobilnych wdrożony w 2008 roku, pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie, wspólnie z Citibank oraz sieciami Plus i Play.
 29. CEIDG - system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej konsolidujący informacje z 2500 rejestrów umożliwiając obsługę przedsiębiorców w jednym okienku – wykonany w 9 miesięcy w 2010/11 roku przez ZETO Bydgoszcz dla Min.Gospodarki.
 30. ePodatki – uruchomienie w 2012 składania deklaracji podatkowych przez internet.
 31. e-WUŚ - elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców – wprowadzony od początku 2013 r., pozwala sprawdzić ubezpieczenia pacjenta – projekt został zgodnie z harmonogramem w 9 miesięcy.
 32. EC.GIS – geoprzestrzenny system zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą, opracowany w Globemie, został wdrożony w latach 2002-2015 w przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej w ponad 20 największych polskich aglomeracjach miejskich.
 33. ŁOWCZA-3 - system automatyzacji dowodzenia obroną przeciwlotniczą złożony z zestawu automatyzacji dowodzenia REGA, dowodzenia związkiem taktycznym SZAFRAN oraz przeciwlotniczym zestawem artyleryjskim BLENDA, a także ZSWDiKW FENIKS przeznaczony do dowodzenia Wojsk Lądowych, opracowane przy znaczącym udziale polskiej informatyki w PIT-RADWAR.
 34. Beacon – autorskie rozwiązanie Comarchu, transmitera z systemem zarządzania sygnałem z nadajnika do aplikacji na smartfonach, uruchomione w 2014 roku.
 35. Obsługa wniosków 500+ - zaimplementowana w bardzo krótkim czasie przez informatyków Banku PKO BP (przy współpracy innych banków) w 2016 roku - umożliwiająca składanie wniosków przez internet. Równocześnie dostawcy systemów do obsługi świadczeń rodzinnych uzupełnili ich funkcjonalność o obsługę świadczeń 500+.
 36. Pozyskiwanie informacji drogą elektroniczną przez systemy dziedzinowe (m.in. świadczenia rodzinne, 500+) z rejestrów zewnętrznych (ePodatki, eZUS, PESEL) dla uproszczenia obsługi obywateli, realizowane od 2016 roku.
Aktualizacja: 2017.05.06
zBITki WBI