70 lat : Dokonania naukowe

 1. Metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali – odkryta w 1916 roku przez Jana Czochralskiego - wykorzystywana obecnie do produkcji monokryształów krzemu.
 2. Notacja polska, zaprezentowana w 1924 roku przez logika Jana Łukasiewicza, powszechnie stosowana w kalkulatorach inżynierskich.
 3. Złamanie szyfru Enigmy w 1932 przez polskich matematyków oraz opracowanie bomby kryptologicznej w latach 1938-39, której idea działania stała się celem budowy maszyny Colossus zaprojektowanej przez Alana Turinga.
 4. Metoda numeryczna Monte Carlo – zasugerowana przez Stanisława Ulama w 1947 roku do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych do zastosowana na komputerze ENIAC.
 5. Pierwsza polska publikacja informatyczna za granicą - opublikowany w Math. Tables and Other Aids to Computation, Vol. 10, No. 53, pp. 28-30, January 1956, artykuł Zdzisława Pawlaka - Flipflop as Generator of Random Binary Digits.
 6. CESARO - Cyfrowy Eksperymentalny System Analizy i Rozpoznawania Obrazów, zbudowany w 1979 roku w AGH dla optymalizacji procesów flotacji oraz CESARO2 (1984) dostosowany do potrzeb automatyki i robotyki.
 7. Sieci neuronowe – tematyka naukowa wprowadzana do Polski w przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza poprzez publikacje (od 1978) oraz książki (od 1993), nagrodzona Medalem “For pioneer of neural networks in Poland” IEEE Neural Network Society.
 8. Sortowanie grzebieniowe – opracowana w 1980 roku przez Włodzimierza Dobosiewicza, opisana ponownie w 1991 roku metoda sortowania tablicowego.
 9. Zbiory przybliżone – teoria zaproponowana w 1982 roku przez prof. Zdzisława Pawlaka, dostarczająca narzędzi do aproksymacji pojęć, stosowana do wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych – najczęściej cytowana praca polskiego informatyka.
 10. Teoria śladów - prof. Antoniego Mazurkiewicza, stanowiąca wyjątkowo prostą, a zarazem uniwersalną, metodę reprezentacji współbieżności, która weszła do światowego kanonu teorii procesów współbieżnych.
 11. System kwerend lingwistycznych – umożliwiający użycie nieprecyzyjnych określeń intencji użytkownika, wartości atrybutów itp. z użyciem logiki rozmytej z kwantyfikatorami lingwistycznymi - opracowany przez prof. Janusza Kacprzyka oraz Stanisława Zadrożnego.
 12. Zarządzanie wielowersyjnością w obiektowych bazach danych – rozwiązanie zaproponowane przez prof. Wojciecha Cellarego, które zaowocowało wieloma dalszymi badaniami nad tą problematyką i doktoratami w kraju i za granicą oraz drugą w świecie monografią nt. zarządzania współbieżnością w rozproszonych bazach danych wydaną przez Elsevier w 1988 roku.
 13. Spójna teoria szeregowania zadań w systemach operacyjnych i produkcyjnych – zbudowana przez prof. Jacka Błażewicza i Jana Węglarza, opisana w monografiach oraz dyskutowana w kontaktach międzynarodowych.
 14. Inteligentne wspomaganie decyzji – szkoła naukowa łącząca w sposób twórczy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne - budowana przez prof. Romana Słowińskiego od początku lat 90-tych, o wynikach potwierdzonych międzynarodowym uznaniem i Nagrodą FNP (2005).
 15. Nagroda Computer Pioneer – przyznana w 1996 roku Antoniemu Kilińskiemu „For pioneering work in the construction of the first commercial computers in Poland, and for the development of university curriculum in computer science” oraz Romualdowi Marczyńskiemu “For pioneering work in the construction of the first Polish digital computers and contributions to fundamental research in computer architecture” – przez IEEE Computer Society.
 16. Aktualny potencjał nauki przedstawia poniższa lista polskich naukowców informatyków, którzy na podstawie wyboru z bazy danych Scholar.Google mają wartość indeksu Hirsza ( h-indeksu) w przedziale od 90 do10:

Witold Pedrycz, Roman Słowiński, Grzegorz Rozenberg, Andrzej Cichocki, Janusz Kacprzyk, Piotr Indyk, Przemysław Prusinkiewicz, Zbigniew Michalewicz, Andrzej Skowron, Ewa Deelman, Janusz Rajski, Zdzisław Pawlak, Adam Wolisz, Marta Kwiatkowska, Tomasz Imieliński, Bolesław Szymański, Krzysztof Apt, Jerzy Grzymała-Busse, Leszek Rutkowski, Jacek Błażewicz, Andrzej Pelc, Jan Chomicki, Jan Komorowski, Andrzej Tarlecki, Jerzy Stefanowski, Jerzy Tyszer, Wojciech Rytter, Janusz M Rosiak,Josef Pieprzyk, Włodzisław Duch, Marek Chrobak, Jacek M. Żurada, Eulalia Szmidt, Maria E Orłowska, Jan Węglarz, Leszek Gąsieniec, Slawomir Zadrożny, Stan Matwin, Stanislaw Jarecki, Wlodek Zadrozny, Ryszard Tadeusiewicz, Adam Janiak, Stanisław Osowski, Hung Son Nguyen, Andrzej Bargiela, Lech Polkowski,Dominik Ślęzak, Piotr Faliszewski, Wojciech Penczek, Adam Przepiórkowski, Tomasz Łuczak,Stanislaw Szpakowicz, Marian Bubak, Krzysztof Cpałka, Ngoc Thanh Nguyen, Marian Mrozek, Jurek Czyżowicz, Zbigniew W. Raś, Jan G Bazan, Jerzy Tiuryn, Marek R Ogiela, Joanna Kolodziej,Andrzej Jaszkiewicz, Marcin Paprzycki, Jerzy Klamka, Maciej Drozdowski, Piotr Zgliczyński,Mirosław Lachowicz, Grzegorz Karch, Józef Korbicz, Marzena Kryszkiewicz, Mikołaj Bojańczyk,Dariusz Plewczyński, Andrzej Jajszczyk, Witold Dzwinel, Bogdan Gabryś, Jakub Piskorski, Jarek Nabrzyski, Stefan Dziembowski, Andrzej Szałas, Witold Dzwinel, Michał Kleiber, Krzysztof Dembczyński, Przemysław Kazienko, Krzysztof Diks, Antoni Ligęza, Andrzej Materka, Krzysztof Krawiec, Damian Niwiński, Marek Cygan, Barbara Dunin-Kęplicz, Maciej Malawski, Krzysztof Kurowski, Ewa Orłowska, Szymon Wilk,Borys Wóobel, Krzysztof Walczak, Włodzimierz Dobosiewicz, Michał Woźniak, Wojciech Jamroga, Jan Mielniczuk, Piotr Formanowicz, Michał Karoński , Wojciech Cellary, Marcin Pilipczuk, Michał Pilipczuk, Piotr Sankowski, Michał Okoniewski, Piotr Bała, Adrian Kosowski, Bożena Kostek, Adam Wierzbicki, Tadeusz Morzy,Katarzyna Musiał, Paweł Kerntopf, Mirosław Kutyłowski, Bogdan Trawiński, Dominik Batorski,Ania Gambin, Maria Ganzha, Włodzimierz Drabent, Antoni Mazurkiewicz, Ariel Oleksiak, Marta Kasprzak, Zdzisław Bubnicki, Andrzej Kraśniewski, Hans de Nivelle, Maciej Piasecki, Tadeusz Chmaj, Jacek Kitowski, Janusz Zalewski, Marcin Woliński, Dominik Sankowski, Wojciech Kotłowski, Robert Wrembel, Władysław M. Turski, Janusz Sosnowski, Piotr Jędrzejowicz, Franciszek Seredyński, Witold Kosiński, Maciej M Sysło, Bartosz Balis, Tomasz Gubala, Olgierd Hryniewicz, Zbigniew Nahorski, Jacek Koronacki, Szymon Jaroszewicz, Beata Konikowska, Joanna Józefowska, Grzegorz Waligóra, Piotr Bródka, Lech Madeyski, Jan Magott, Jarek Byrka, Paweł Gawrychowski, Alicja Wakulicz-Deja, Krzysztof Stencel, Katarzyna Rycerz, Tadeusz Burczyński, Cezary Mazurek, Małgorzata Sterna, Maciej Zakrzewicz, Maciej Komosiński, Marek Wojciechowski, Jerzy Błaszczyński, Andrzej Marciniak, Paweł T. Wojciechowski, Jerzy Nawrocki, Maciej Komosiński, Miłosz Kadziński, Andrzej Pacut, Henryk Rybiński, Władysław Skarbek, Leszek Borzemski, Halina Kwaśnicka, Marcin Kubica, Jerzy Marcinkowski, Dariusz Biernacki, Konrad Wojciechowski, Monika Bargieł, Kazimierz Wiatr, Sławomir Wierzchoń, Adam Idzik, Leon Bobrowski, Roman Wyrzykowski, Mikołaj Morzy, Zbigniew Czech,Marcin Gorawski, Tadeusz Czachórski, Grażyna Demenko, Krzysztof Juszczyszyn, Bartosz Broda,Leszek Pacholski, Marek Wegrzyn, Edward Nawarecki, Leszek Kotulski, Piotr Nowakowski,Marek Kasztelnik, Daniel Harężlak, Marcin Sydow, Agnieszka Mykowiecka, Lukasz Dębowski,Henryk Krawczyk, Dariusz Dereniowski, Paweł Czarnul, Anna Fabijańska, Marek Mika,Wojciech Jaśkowski, Adam Dąbrowski, Adam Grzech, Anna Derezińska, Marek Zaionc,Jerzy Tyszkiewicz, Jan Madey, Jakub Radoszewski, Anna Bartkowiak, Leszek Marcinkowski, Tomasz Kajdanowicz, Krzysztof Loryś, Adam Niewiadomski, Eryk Ciepiela, Włodzimierz Zuberek,Marcin Budka, Maciej Szreter, Małgorzata Marciniak, Mieczysław Kłopotek, Piotr Dembiński, Bogdan Wiszniewski, Piotr Łukasiak, Janusz Sobecki, Jerzy Grobelny, Paweł Światek, Zygmunt Vetulani, Marcin Hernes, Tomasz Kociumaka, Marcin Bieńkowski, Krzysztof Sozański, Jerzy Domżał.

Poza listą jest jeszcze znacząca grupa naukowców informatyków, których prace jeszcze nie uzyskały takiego uznania, lub też nie publikują oni wielu prac z powodu wymagania zachowania wyników badań w poufności, lub oczekiwania na ich ochronę patentową. Wszyscy oni, pracując w Polsce oraz za granicą, utrzymują relacje z ośrodkami w kraju.

 1. Wyszukiwarka NEKST – (Narzędzia Eksploracji Semantycznej Tekstów) – zbudowana w latach 2009-2014 w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, była pierwszą semantyczną wielkoskalową wyszukiwarką dokumentów, faktów i obiektów (np. produktów) z zasobów polskiego Internetu.
 2. Czasopismo Maszyny Matematyczne, Informatyka – prezentujące dokonania w rozwoju informatyki z profesjonalnymi recenzowanymi artykułami i najnowszymi informacjami. Pierwszy numer pod redakcją Leona Łukaszewicza ukazał się grudniu 1965 roku, a od 1971 roku jako Informatyka do grudnia 2000 roku.
 3. Fundamenta Informaticae – recenzowane czasopismo naukowe dotyczące nauk informatycznych, ukazujące się od 1977 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 4. Konkurs prac magisterskich – z zakresu matematyki i jej zastosowań, organizowany od 35 lat przez Oddział Dolnośląski PTI. Wielu laureatów z czasem potwierdziło swoje zdolności naukowe, osiągając kolejne stopnie naukowe.
 5. Nagroda im. Witolda Lipskiego – ustanowiona przez Fundację Rozwoju Informatyki, polskiego Oddziału ACM i PTI, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą - dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań, jest przyznawana corocznej od 2005 roku. Większość z dotychczasowych laureatów jest już na podanej wyżej liście potencjału polskiej nauki informatyki.
Aktualizacja: 2017.05.06
zBITki WBI