70 lat : Dokonania gospodarcze

 1. ZETO – Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, tworzące od 1964 sieć 51 (w 1980) centrów obliczeniowych, które komercyjnie obsługiwały do 2500 podmiotów gospodarczych, znacząco przyśpieszając praktyczne zastosowania informatyki (podobnie zbudowano sieć CETOB dla budownictwa). Wyszkolono tamże również tysiące specjalistów informatyki.
 2. WZE ELWRO – zakłady projektowania i produkcji komputerów, w latach 60-tych serii Odra 1000 i 1204, od 1968 serii Odra 1304/5 o architekturze zgodnej z ICL serii 1900 ze znaczącymi zasobami oprogramowania i produkcją 587 sztuk oraz w latach 1972–1973 maszyn serii R32 i R-34 Jednolitego Systemu RIAD.
 3. Umowa ELWRO z ICL – która udziela ELWRO licencji do dokumentacji logicznej komputera ICL1904 oraz systemów operacyjnych – Executive, George 2, George 3, translatorów – PLAN, Basic, Algol, Fortran, Cobol i CSL oraz ponad 1000 programów użytkowych z zakresu zarządzania w tym zarządzania bazami danych, a także standardowych pakietów matematyki stosowanej.
 4. Ośrodki ZIPO, CIBEH, EKORNO, Petroinform, COIG w latach 70-tych rozwijały zastosowania informatyki w wielu branżach przemysłowych górniczej, hutniczej, energetycznej, chemicznej, optycznej i innych.
 5. Ośrodek Obliczeniowy NBP – otwarty w 1974 w Bydgoszczy i o 1994 przekształcony w Spółkę Bazy i Systemy Bankowe (BSB) świadczący do dzisiaj usługi przetwarzania danych dla NBP. Były jeszcze takie ośrodki w Rzeszowie (BITBANK), Opolu, Koszalinie, Gdańsku – w 1999 roku zostały kupione przez SOFTBANK.
 6. CSK-Kajkowski, MiCOMP – pierwsze, założone w latach 1982-84, polskie prywatne (jako rzemieślnicze) firmy produkcji sprzętu i oprogramowania, które stały się wzorcem dla wielu nowotworzonych polskich firm informatycznych.
 7. Eksport oprogramowania do USA – przez firmę Karen Software produkująca w latach 1984-1991 gry (w tym 3D Tetris) na Atari, Comodore, Apple i PC
 8. Optimus, JTT – największe w latach 1990 -1999 polskie prywatne firmy wielkoseryjnej asemblacji mikrokomputerów, z części sprowadzanych ze Wschodu, znacząco zwiększając ofertę rynkową, komputeryzując szkoły i administrację. Firmy te były też wzorem dla tworzenia innych podobnych firm.
 9. Pierwsi w Niemczech – firma polska Logotec Engineering GmbH założona w Niemczech w 1992 roku, zaczynająca tam od 1989 eksportem oprogramowania z Polski.
 10. Firmy na GPW – awansem polskich firm informatycznych utworzonych pod koniec lat 80-tych było ich wejście na giełdę: Optimus (1994) ComputerLand (1995), Prokom Software (1997), Softbank-Asseco (1998) oraz Comarch (1999) i wiele innych.
 11. Najlepsi w USA – firma Logotec uzyskująca w latach 2003-2010 nagrody” Best Development Tool for Pocket PC” z firmy Microsoft za oprogramowanie do tworzenia aplikacji mobilnych.
 12. Livechat Software – polska firma informatyczna, założona w 2002 roku o znaczącym wzroście, z oddziałem w Karolinie (USA), notowana na GPW od 2011 roku, obecnie należy do udziałowców i polskiego funduszu Tar Heel Capita
 13. Asseco – polska firma informatyczna, od 1991 jako COMP, obecnie działąjaca w 50 krajach świata, jest 6-tym największym producentem oprogramowania w Europie. W 2010 roku zainwestowała 145 mln USD za kontrolny pakiet akcji izraelskiej spółki Formula Systems.
 14. Globema - polska firma informatyczna, założona w 1997 roku, stała się wiodącym partnerem General Electric i Google na rynku systemów geoprzestrzennych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz znaczącym eksporterem własnego oprogramowania, a jej produkty dla operatorów telekomunikacyjnych sprzedawane bezpośrednio oraz poprzez sieć GE zostały wdrożone już w ponad 60 przedsiębiorstwach w ponad 30 krajach świata.
 15. Portale bezpieczeństwa teleinformatycznego – polska ponad 100 tys. społeczność korzystająca aktywnie od 2010 roku z wiedzy zawartej portalach Niebezpiecznik.pl, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak.pl, które informując, szkoląc i oferując audyty przyczyniły się do wykształcenia specjalistów i poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 16. Eksport z Comarchu – firma od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji oraz implementacji rozwiązań informatycznych w Polsce, które są następnie eksportowane – w 2016 roku już do ponad 60 krajów na 5 kontynentach.
Aktualizacja: 2017.05.06
zBITki WBI